De strenge maatregelen die in maart zijn genomen om COVID-19 te beteugelen kunnen inmiddels gelukkig langzaam versoepeld worden. Dit geldt ook voor de gehandicaptenwereld.  Om de versoepeling te stroomlijnen heeft de VGN afspraken gemaakt met andere zorgorganisaties, zoals KansPlus.  Inmiddels zijn er ook uitgangspunten gemaakt voor het speciaal vervoer.

Handreiking bezoek in de gehandicaptenzorg

Simpel gesteld zijn er in de afspraken tussen VGN (vereniging van alle instellingen) en belangenorganisaties (zoals KansPlus) een aantal afspraken gemaakt

 1. Per 1 juni:   Voor iedere cliënt is er een vorm van dagbesteding. 
  Zie https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2020/06/Handreiking-Dagbesteding-in-de-Gehandicaptenzorg.pdf 
 2. Per 15 juni: Voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek
 3. Per 1 juli:    Met iedere cliënt die dat wenst is een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

 De genoemde data voor bezoek zijn uiterste data. Waar mogelijk wordt er al eerder uitvoering aan gegeven. Beperkende factoren hierin kunnen zijn dat tijd nodig is voor het realiseren van aanpassingen of voor het betrekken van cliënten en verwanten of belangrijke anderen bij het maken van afspraken. Richten op wat er wel kan betekent ook het goed volgen van de effecten van de versoepeling.  Denk aan testen bij klachten, zoals het RIVM ook aan iedereen opdraagt.

Bij alle voorwaarden en afspraken wordt uitgegaan van een samenwerking tussen cliënt, cliëntvertegenwoordiging (bijv ouders) en zorginstelling. 

Het is dus niet de bedoeling dat een zorginstelling van bovenaf regels op gaat leggen. 

 

Algemene uitgangspunten voor bezoek zijn:

 •  Het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM zijn leidend en kaderstellend, denk hierbij aan: → hygiënemaatregelen; → 1,5 meter afstand waar kan; → geen bezoek als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt of in het netwerk; → het vermijden van drukte

 • Iedere cliënt heeft recht op bezoek van minimaal 1 à 2 personen. De concretisering van afspraken vindt plaats met de individuele cliënt en verwant of belangrijke anderen.

 • Voor kwetsbare cliënten en/of cliënten waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, wordt uitgegaan van 1 of maximaal 2 vaste contactpersonen.

 • Cliënten die zich wel aan de 1,5 meter afstand kunnen houden, mogen bezoek ontvangen van wisselende personen onder voorwaarde dat zij zich daadwerkelijk aan de 1,5 meter afstandsregel houden.

 • We streven naar een balans tussen medisch én sociaal-emotioneel welzijn van mensen met een beperking. Dat wil zeggen dat het vermijden van risico’s op medische gronden niet in alle gevallen prevaleert. Dit vraagt om een zorgvuldig overleg in de driehoek met respect voor ieders verantwoordelijkheden.

 • Maatwerk; er wordt samen met cliënt en/of verwant of belangrijke anderen concrete afspraken gemaakt over het bezoek ontvangen.

 • En uiterlijk 1 juli zijn, indien gewenst, ook afspraken gemaakt met hen voor op bezoek gaan en uit logeren gaan.

 • Wanneer een cliënt bij verwanten logeert, is terugkeer naar de instelling alleen mogelijk wanneer er bij de cliënt en verwanten geen verschijnselen zijn die passen bij COVID-19. Bij verschijnselen wordt er eerst getest en moet de uitslag bekend zijn, voordat terugkeer mogelijk is.

 Lees hier de volledige handreiking:

https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2020/05/Handreiking-Bezoek-gehandicaptenzorg-voor-verantwoord-bezoek-dd-19-mei-2020.pdf

 

 

Speciaal vervoer

Inmiddels zijn er ook maatregelen voor het speciaal vervoer bekend geworden (zoals ROGplus)

 • Bij het vervoer wordt zoveel mogelijk een vaste samenstelling gehanteerd. Kan iedereen 1,5 meter afstand houden, dan zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

 • Als het niet mogelijk is om 1,5 meter aan te houden, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de reiziger een niet-medisch mondkapje.

 • Het vervoer van volwassenen is gemaximeerd op 2 reizigers in een auto en 4 in een bus. Voor reizigers onder de 18 geldt geen maximum per voertuig.

 • Wanneer een reiziger vanwege een beperking geen mondkapje kan dragen of niet met andere reizigers vervoerd kan worden, biedt het protocol ruimte voor maatwerk, zoals bijvoorbeeld solovervoer.

 • Bij het vervoer naar dagbesteding is het gebruik van een mondkapje voor de reiziger vrijwillig.

Lees verder:

https://iederin.nl/speciaal-vervoer-kan-weer-opstarten-protocollen-beschikbaar/

https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2020/06/Handreiking-Dagbesteding-in-de-Gehandicaptenzorg.pdf (onderaan wat info over vervoer naar de dagbesteding)

Agenda

Onze Partners

Open Donaties

 x 

Winkelwagen is leeg

Begeleiding

Wil je mee helpen? Wil je iets doen voor mensen met een beperking?

Word vrijwilliger!

Donateurs & Sponsors

Om activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Steun ons met een bijdrage!

Maak gebruik van ons contactformulier of doneer direct

Contactformulier

Doneren

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Inschrijven:
Please wait

Facebook